مستقبل و مشایع CIP فرودگاه بین المللی امام خمینی

افراد خانواده یا دوستان مسافران CIP در صورت تمایل می توانند با پرداخت هزینه مجزا از سرویس سی آی پی به عنوان مستقبل یا مستقبلین در پرواز ورودی و مشایع یا مشایعین در پرواز خروجی مسافر خود را از بدو ورود به کشور در پرواز ورودی و یا تا زمان عبور از گیت گذرنامه در پرواز خروجی همراهی نمایند.

  در نظر داشته باشید گیت پلیس گذرنامه مرز هوایی تلقی شده و همراهان مسافر CIP فقط تا قبل از گیت گذرنامه می توانند مسافر خود را همراهی نمایند اما شایسته است به این موضوع مهم توجه داشته باشید که در پرواز خروجی مسافر سی آی پی دقایقی پس از عبور از گیت گذرنامه با خودرو اختصاصی جایگاه تشریفات به پای پلکان هواپیما منتقل شده و در پرواز ورودی نیز مسافر سی آی پی به محض ورود به جایگاه تشریفات بدون قرار گرفتن در صف انتظار و معطلی از گیت گذرنامه عبور نموده و حداکثر مدت زمان اقامت در جایگاه را با همراهان خود در سالنی مجلل و فضای آرام و به دور از استرس معمول فرودگاهی سپری خواهد کرد.

با توجه به محدویت فضای جایگاه و میزان روز افزون تقاضا برای استفاده از سرویس سی آی پی طبیعتا در پذیرش تعداد مستقبل یا مشایع محدودیت وجود خواهد داشت.

  با استفاده از تور مجازی زیر می توانید ضمن مشاهده فضای جایگاه تشریفات اختصاصی CIP محل استقرار گیت پلیس گذرنامه در داخل جایگاه تشریفات را نیز مشاهده فرمایید: