حیوان خانگی CIP

حیوان خانگی PET در دنیای امروز به عنوان همدم و همراه بسیاری از انسانها تلقی شده و جایگاه ویژه ای نزد آنان دارد؛ سرپرست حیوان خانگی که از سرویس CIP برای پرواز خروجی یا ورودی استفاده می نماید در صورت تمایل می تواند همراه با سرویس CIP خدمات حیوان خانگی PET را نیز مستقیماً در داخل جایگاه دریافت و حیوان خانگی را به همراه داشته باشد.

  البته منظور از حیوان خانگی؛ حیواناتی نظیر سگ، گربه و پرندگان زینتی است و ورود و خروج دیگر حیوانات نظیر خزندگان، آبزیان و ... همراه مسافر ممنوع است و به طور کلی حیوانات زنده بر اساس بخشنامه زیر مجاز به ورود به ترمینال مسافری نیستند:

  پیشنهاد می شود موضوعات مرتبط با حمل حیوان زنده را در زمان خرید بلیط از شرکت هواپیمایی مربوطه به صورت دقیق استعلام فرمایید و یا جهت اطلاعات بیشتر به سایت اداره کل دامپزشکی استان تهران مراجعه نمایید.

  مقررات گمرکی حیوانات به شرح زیر است:

  مقررات ورود حیوان

ارائه اصل گواهی بهداشتی بین المللی با درج شماره میکروچیپ حیوان(در مورد پرندگان حلقه پا) از دامپزشکی دولتی کشور مبدا که بیش ازهفت روز ازتاریخ صدور آن سپری نشده باشد.
ارائه اصل و کپی شناسنامه بهداشتی حیوان با درج مشخصات واکسن‌های تلقیح شده ضروری و به خصوص واکسن هاری
ارائه اصل و کپی صفحه اول گذرنامه
درج نام مسافر و شماره میکروچیپ حیوان (در مورد پرندگان حلقه پا) در گواهی و شناسنامه بهداشتی الزامی است.
بدیهی است در صورت هرگونه نقص در مدارک مورد نیاز، و یا وجود علائم بیماری، ترخیص حیوان همراه مسافر مقدور نیست.

  مقررات خروج حیوان

ارائه اصل و کپی گواهی بهداشتی مأخوذه از ادارات دامپزشکی دولتی کشور.
ارائه اصل و کپی شناسنامه بهداشتی حیوان با درج مشخصات واکسن های تلقیح شده چندگانه و بخصوص واکسن هاری
ارائه اصل و کپی صفحه اول گذرنامه
درج نام مسافر و شماره میکروچیپ حیوان (در مورد پرندگان حلقه پا) در گواهی و شناسنامه بهداشتی الزامی می‌باشد.
مدارک فوق الذکر حداقل ٤ ساعت قبل از پرواز به دفتر قرنطینه دامپزشکی مستقر در فرودگاه ارائه گردد.

  توضیحات سایت رسمی شرکت فرودگاهی امام خمینی:

منظور از حیوان همراه مسافر (برای ورود به کشور و یا خروج از کشور) سگ، گربه و پرندگان زینتی است. ورود و خروج سایر حیوانات از قبیل خزندگان و آبزیان و...، خوراک و مکمل، داروها و... مربوط به حیوان و همچنین فرآورده‌های خام با منشاء دامی بصورت همراه مسافر ممنوع است.
در خصوص حیواناتی که قبلاً با دریافت گواهی بهداشتی از ادارات دامپزشکی دولتی ایران از کشور خارج شده باشند، می‌بایستی برای بازگشت به کشور نسبت به اخذ گواهی بهداشتی از دامپزشکی دولتی کشور مبدأ (کشور خارجی) اقدام نمایند.
در صورت کامل بودن مدارک بهداشتی، پرندگان همراه مسافر پس از نمونه برداری و اخذ نتایج آزمایشگاهی و در صورت تأیید سلامت قابل ترخیص است.
تعداد مجاز حیوانات خانگی همراه مسافر جهت ورود و خروج، سگ و گربه از هر گونه دو قلاده (حداکثر چهار قلاده)، و پرنده از هرگونه دو قطعه (حداکثر ده قطعه) است.
خروج گونه‌های پرندگان خاص و درحال انقراض مستلزم ارائه تأییدیه از سازمان حفظ محیط زیست بوده و ورود آن مستلزم ارائه تأییدیه (CITES) از کشور مبدأ است.
خروج حیوان و پرنده بصورت بدون مسافر (پستی یا باربری Cargo) مستلزم هماهنگی با کشور مقصد بوده و اطلاع از قوانین قرنطینه‌ای کشور مقصد و رعایت آنها و مسئولیت هرگونه عواقب و خسارات ناشی از عدم هماهنگی به عهده صاحب حیوان است.
ورود حیوان و پرنده به صورت بدون مسافر و از طریق پستی و یا گمرک تجاری (باربری Cargo) ممنوع است. حیوان و پرنده در صورتی همراه مسافر تلقی می‌گردد که علاوه برداشتن مدارک مندرج در بخش مقررات ورود حیوان همراه مسافر، از طریق سالن مسافری فرودگاه وارد گردد.


شماره تلفن اداره کل دامپزشکی استان تهران: ٤٤٧٨٧٥٢٩-٠٢١

  شماره تلفن قرنطینه دامپزشکی فرودگاه بین المللی امام خمینی: ٠٩١٠٤٥٧٢٠٤٦_٥٥٦٧٨١٩٢-٠٢١