مستقبل و مشایع CIP فرودگاه بین المللی مهرآباد

افراد خانواده یا دوستان مسافران CIP در صورت تمایل می توانند با پرداخت هزینه مجزا از سرویس سی آی پی به عنوان مستقبل یا مستقبلین در پرواز ورودی و مشایع یا مشایعین در پرواز خروجی مسافر خود را از بدو ورود به سالن سی آی پی در پرواز ورودی و یا تا زمان خروج از سالن سی آی پی در پرواز خروجی همراهی نمایند.

  در نظر داشته باشید طبق قوانین و مقررات فرودگاهی در ایران امکان همراهی مستقبل یا مشایع در باند فرودگاه به هیچ عنوان وجود ندارد.

با توجه به محدویت فضای جایگاه و میزان روز افزون تقاضا برای استفاده از سرویس سی آی پی طبیعتا در پذیرش تعداد مستقبل یا مشایع محدودیت وجود خواهد داشت.

مهرآباد

   با توجه به امکانات بی نظیر جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی مهرآباد امکان برگزاری جلسات، سمینار و نشست های بخش خصوصی و دولتی در داخل جایگاه وجود دارد.

  سالن جلسات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی مهرآباد

مهرآباد

  سالن همایش جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی مهرآباد

مهرآباد