خدمات ویلچر و بالابر CIP

مسافران محترم سرویس CIP در پرواز ورودی و خروجی خود از جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی مهرآباد می توانند با پرداخت هزینه مجزا از تعرفه سرویس CIP خدمات ویلچر و بالابر LOM را سفارش دهند؛ در نظر داشته باشید حتی در صورت وجود ویلچر بر روی بلیط از آنجائیکه مسافران محترم CIP بر خلاف ترمینال یک از مسیر جت وی برای ورود به هواپیما استفاده نکرده و مستقیماً از طریق باند فرودگاه به پای پلکان پرواز منتقل شده لذا برای بالا بردن ویلچر نیاز به دستگاه مخصوصی به عنوان بالابر ویلچر است که شرکت های ارائه دهنده خدمات فرودگاهی بابت آن هزینه مجزایی را مطالبه می کنند.

  البته در برخی از پروازها به دلایل فنی امکان ارائه خدمات ویلچر و LOM به مسافرانی که نیاز به این خدمات دارند وجود ندارد لذا اینگونه مسافران نمی توانند از خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP استفاده کنند.

  لطفا برای اطلاعات بیشتر حتما این موضوع را از شرکت هواپیمایی مربوطه یا آژانس هواپیمایی صادر کننده بلیط استعلام فرمایید.

مهرآباد