رزرو سرویس

20% Complete
FastTrack
False

خدمات فست ترک پرواز خروجی : با استقبال کارشناس تشریفات از یک درب و گیت اختصاصی بازرسی پلیس فرودگاه به سالن اصلی وارد شده و فرایند تحویل بار و دریافت کارت پرواز بدون توجه به کلاس پروازی بلیط مسافر از گیت فرست کلاس و یا بیزینس کلاس شرکت هواپیمایی "AirLine" و توسط کارشناس تشریفات فرودگاهی و تحت نظارت مسافر انجام خواهد شد. سپس مسافر از گیت اختصاصی پلیس گذرنامه عبور نموده و وارد سالن ترانزیت می شود، اگر مایل هستید پس از ورود به سالن ترانزیت در محیطی آرام خدمات اختصاصی دریافت کنید لطفاً سرویس بیزینس لانژ را سفارش دهید.


پرواز را وارد کنید.
30% Complete
لطفا شماره موبایل خود را بدون کد کشور و بدون پیش شماره 0 وارد کنید.

40% Complete

خدماتی که همراه با فست ترک ترمینال خروجی فرودگاه امام خمینی ارایه می شوند در زیر آمده اند، در صورت نیاز انتخاب نمایید.

60% Complete
نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
تاریخ تولد را وارد کنید.
تلفن همراه را وارد کنید.
100% Complete

در صورتی که می خواهید برای این سرویس، ترنسفر تشریفاتی هم رزرو کنید، این قسمت را تکمیل نمایید، در غیر اینصورت روی دکمه "ثبت رزرو" کلیک کنید.