پرداخت

پرداخت آنلاین

اعضای سایت می توانند بدون هیچ محدودیتی از طریق داشبورد کاربری میزان اعتبار خود را با پرداخت آنلاین افزایش داده و سپس از این اعتبار برای پرداخت صورتحساب ها استفاده نمایند اما اگر شما عضویت خود را ثبت نکرده اید می توانید با لمس تصویر زیر مستقیماً به درگاه پرداخت آنلاین بانکی متصل شده و مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید:

پرداخت