» تماس با ما
تماس باما

آدرس جهت مکاتبه: تهران صندوق پستی ۷۷۷۷-۱۴۱۵۵

    نمابر: ۸۹۷۷۹۹۹۰-۰۲۱

مدیریت: ۸۸۳۹۰۴۰۹-۰۲۱

  • موبایل پذیرش: ۰۹۹۰۲۱۰۸۰۹۳ - ۰۹۹۰۲۱۰۸۰۹۴
  • موبایل امور مشتریان: ۰۹۱۰۰۳۰۳۲۳۰
  • موبایل بازرگانی: ۰۹۹۰۴۰۴۰۸۴
  • پست الکترونیک روابط عمومی: info [at] cip.aero
  • پست الکترونیک مدیرعامل: ceo [at] cip.aero