تعرفه «قیمت» خدمات CIP فرودگاه اصفهان

 

تعرفه «قیمت» خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP

 فرودگاه بین المللی اصفهان

 

هر مسافر در پرواز داخلی: مبلغ ۸۸۰.۰۰۰ ریال معادل ۸۸.۰۰۰ تومان

هر مسافر در پرواز خارجی: مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۱۸۰.۰۰۰ تومان

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۶:۱۱