سی آی پی کیش

معرفی CIP فرودگاه کیش

سی آی پی کیش

جایگاه تشریفات اختصاصی CIP/VIP فرودگاه بین المللی جزیره کیش یکی از بهترین جایگاه های تشریفات در کشور از جنبه سرویس دهی می باشد. این جایگاه زیبا روزانه به صدها مسافر ورودی و خروجی به جزیره کیش سرویس داده و امکانات بی نظیری را در اختیار مسافران قرار می دهد.

مسافران CIP در پرواز ورودی به جزیره کیش، به محض بازشدن دربهای هواپیما مورد استقبال کارشناس تشریفات قرار گرفته و با خودرو تشریفاتی به جایگاه انتقال داده می شوند. پس از ورود مسافران CIP به جایگاه همزمان با استراحت مسافران و پذیرایی از آنان بار مسافران توسط کارشناس تشریفات فرودگاه دریافت و مسافران تا زمان سوار شدن به خودرو بدرقه می شوند.

مسافران CIP در پرواز خروجی از جزیره کیش، پس از ورود به جایگاه مورد استقبال مسئول پذیرش قرار گرفته و به محل استقرار خود راهنمایی می شوند. کلیه امور تشریفات پروازی نظیر تحویل بار و دریافت کارت پرواز توسط کارشناس تشریفات فرودگاه انجام پذیرفته و مسافران به محض اعلام شرکت هواپیمایی مبنی بر سوار شدن به هواپیما، توسط خودرو تشریفاتی و با همراهی کارشناس تشریفات به پای پلکان هواپیما بدرقه می شوند.

مستقبلین مسافران ورودی و مشایعین مسافران خروجی CIP نیز می توانند آنان را همراهی نمایند.

همچنین امکان رزرو و سفارش ترانسفر فرودگاهی و تشریفاتی نیز وجود دارد.

تعرفه «قیمت» خدمات و سرویس های جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه کیش