سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

معرفی سرویس CIP فرودگاه بین المللی شیراز


جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی شیراز با سرمایه گذاری شرکت سپهر پرواز آسمان رسا آماده خدمت رسانی به مسافران محترم در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز می باشد.

سرویس CIP فرودگاه شیراز در پرواز خروجی

مسافران محترم خروجی CIP فرودگاه بین المللی شیراز در محل توقف خودرو با استقبال کارکنان CIP شیراز وارد جایگاه شده و در سالن تشریفات اختصاصی مستقر می شوند، مسافران CIP فرودگاه شیراز می توانند در مدت اقامت در جایگاه از امکانات متنوع آن نظیر میز اردو شامل انواع غذا و نوشیدنی های گرم و سرد مناسب سفر، اینترنت پر سرعت، روزنامه و مجلات روز ایران و جهان، اینترنت پر سرعت، کامپیوتر و پرینتر و ... استفاده نمایند.

در طی مدت اقامت مسافران محترم CIP شیراز در جایگاه، فرایند تحویل بار مسافران به ایرلاین و دریافت کارت پرواز بر اساس بهترین صندلی موجود توسط کارکنان جایگاه انجام پذیرفته و به محض اعلام زمان سوار شدن به هواپیما از سوی ایرلاین مربوطه مسافران CIP شیراز با عبور از گیت اختصاصی بازرسی امنیتی و ترانسپورت با خودرو تشریفاتی مستقیماً به پای پلکان هواپیما منتقل خواهند شد.


سرویس CIP فرودگاه شیراز در پرواز ورودی

مسافران محترم ورودی CIP فرودگاه بین المللی شیراز در مقابل پلکان هواپیما با استقبال کارکنان عملیات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی شیراز و با خودرو ویژه تشریفات مستقیماً به جایگاه تشریفات منتقل شده و در مدت اقامت در جایگاه و استفاده از امکانات متنوع آن نظیر یز اردو شامل انواع غذا و نوشیدنی های گرم و سرد مناسب سفر، اینترنت پر سرعت، روزنامه و مجلات روز ایران و جهان، اینترنت پر سرعت، کامپیوتر و پرینتر و ... بار مسافران توسط کارکنان جایگاه از شرکت هواپیمایی مربوطه دریافت و در زمان خروج و در محل سوار شدن به خودرو به آنان تحویل خواهد شد.

 

قیمت خدمات CIP فرودگاه بین المللی شیراز | تعرفه خدمات CIP فرودگاه بین المللی شیراز «شهید دستغیب»

احتراماً بدینوسیله نرخ خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه شیراز به شرح ذیل می باشد:

سرویس تعرفه هر مسافر (تومان)
خدمات CIP | مسافر بزرگسال ۴۹۰.۰۰۰
خدمات CIP | مسافر کودک۳۵۰.۰۰۰
 خدمات CIP | مسافر نوزاد۱۳۰.۰۰۰
 خدمات CIP مستقبل یا مشایع | محدودیت اقامت یک ساعته۳۷۰.۰۰۰
خدمات ویلچر و خدمات ویژه LOM