سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

 

نرخ رسمی خدمات CIP فرودگاه کیش 

سرویس تعرفه هر مسافر (تومان)
خدمات CIP ورودی یا خروجی «پرواز داخلی» ۳۹۰.۰۰۰۰
خدمات CIP ورودی یا خروجی «پرواز خارجی» ۴۹۰.۰۰۰
خدمات CIP ورودی یا خروجی «مسافر با ملیت غیر ایرانی»  ۴۹۰.۰۰۰
مستقبل یا مشایع ۱۲۸.۰۰۰
ترانسفر فرودگاهی یک طرفه با خودرو لینکلن MKT -
ترانسفر فرودگاهی یک طرفه با خودرو لیموزین تشریفاتی «خدمات جانبی» ۱.۲۰۰.۰۰۰
خدمات ویژه ( ویلچر ) ۱۵۰.۰۰۰