تعرفه «قیمت» خدمات CIP فرودگاه مشهد

تعرفه استفاده از خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP مشهد

 

برای پروازهای داخلی:

  «با ملیت ایرانی» بزرگسال ۸۵.۰۰۰ تومان

«با ملیت ایرانی» کودک زیر دوازده سال ۵۳.۰۰۰ تومان و نوزاد ۳۰.۰۰۰

  «با ملیت ایرانی» مستقبل و مشایع: ۵۰.۰۰۰ تومان

  «با ملیت غیر ایرانی» بزرگسال ۱۱۰.۰۰۰ تومان

  «با ملیت غیر ایرانی» کودک زیر دوازده سال ........ و نوزاد ..........

  «با ملیت غیر ایرانی» مستقبل و مشایع» ..............


برای پروازهای خارجی:

«با ملیت ایرانی» : بزرگسال ۱۸۵.۰۰۰ تومان

«با ملیت ایرانی» : کودک زیر دوازده سال ۱۴۰.۰۰۰ تومان و نوزاد ۸۵.۰۰۰ تومان

  «با ملیت ایرانی» : مستقبل و مشایع ۱۰۰.۰۰۰ تومان

  «با ملیت غیر ایرانی» : بزرگسال غیر ایرانی ۳۳۰.۰۰۰ تومان

  «با ملیت غیر ایرانی» کودسال زیر دوازده سال ---------- و نوزاد ----------

 

به کلیه هزینه های فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰% هزینه کارگزاری اضافه خواهد شد.


اطلاعیه:

  • بر اساس اعلام واحد بازرگانی جایگاه تشریفات اختصاصی CIP مشهد «شرکت سپهر اقتصاد» تعرفه ارائه سرویس در پروازهای مربوط به کشور کویت «تمام ایرلاین ها» بعلت گارانتی کارگزار مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
  • استفاده از امکانات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP مشهد برای مسافران در پروازهای خروجی شرکت هواپیمایی ماهان از مبداء مشهد به مقصد تهران و یا کرمان صرفاً برای کلاس تجاری "Business" رایگان است.

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۴۱