سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]
مشهد

تعرفه «قیمت» خدمات CIP فرودگاه مشهد

تعرفه استفاده از خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP مشهد

 

برای پروازهای داخلی:

  «با ملیت ایرانی» بزرگسال ۷۶.۳۰۰ تومان

«با ملیت ایرانی» کودک زیر دوازده سال ۷۶.۳۰۰ تومان و نوزاد ۷۶.۳۰۰

  «با ملیت ایرانی» مستقبل و مشایع: ۵۴.۵۰۰ تومان

  «با ملیت غیر ایرانی» بزرگسال ...... تومان

  «با ملیت غیر ایرانی» کودک زیر دوازده سال ...... تومان و نوزاد ...... تومان

  «با ملیت غیر ایرانی» مستقبل و مشایع» ۵۴.۵۰۰ تومان


برای پروازهای خارجی:

«با ملیت ایرانی» : بزرگسال ۱۷۴.۴۰۰ تومان

«با ملیت ایرانی» : کودک زیر دوازده سال ۱۷۴.۴۰۰ تومان و نوزاد ۱۷۴.۴۰۰ تومان

  «با ملیت ایرانی» : مستقبل و مشایع ۷۶.۳۰۰ تومان

  «با ملیت غیر ایرانی» : بزرگسال غیر ایرانی ۱۷۴.۴۰۰ تومان

  «با ملیت غیر ایرانی» کودسال زیر دوازده سال ۱۷۴.۴۰۰ تومان و نوزاد ۱۷۴.۴۰۰ تومان

 

به کلیه تعرفه های فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰% هزینه کارگزاری اضافه خواهد شد.


اطلاعیه:

  • استفاده از امکانات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP مشهد برای مسافران در پروازهای خروجی شرکت هواپیمایی ماهان از مبداء مشهد به مقصد تهران و یا کرمان صرفاً برای کلاس تجاری "Business" رایگان است.

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۶:۳۰