سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]
سی آی پی
» خدمات فرودگاهی » جایگاه های تشریفات اختصاصی | CIP Lounge » CIP فرودگاه مهرآباد » تعرفه «قیمت» خدمات CIP فرودگاه مهرآباد

تعرفه «قیمت» خدمات CIP فرودگاه مهرآباد

رزرو تلفنی

- لیست هزینه خدمات CIP و VIP فرودگاه مهرآباد (بزرگسال) -

خدمات کامل (کارت پرواز-لانچ - ترانسپورت)

سرویس CIP مبلغ ۲۲۸.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۲۹۹.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۴۰ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۴۳ دلار آمریکا

کارت پرواز - ترانسپورت

سرویس CIP مبلغ ۱۱۵.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۱۱۵.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۱۵ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۱۵ دلار آمریکا

لانچ

سرویس CIP مبلغ ۱۱۵.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۱۵۶.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۲۵ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۳۰ دلار آمریکا

لانچ - ترانسپورت

سرویس CIP مبلغ ۱۹۵.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۲۳۴.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۳۰ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۳۵ دلار آمریکا


- لیست هزینه خدمات CIP و VIP فرودگاه مهرآباد (۲ تا ۱۲ سال) -

خدمات کامل (کارت پرواز-لانچ - ترانسپورت)

سرویس CIP مبلغ ۱۱۵.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۱۵۶.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۲۰ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۲۵ دلار آمریکا

کارت پرواز - ترانسپورت

سرویس CIP مبلغ ۷۰.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۷۰.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۷ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۷ دلار آمریکا

لانچ

سرویس CIP مبلغ ۷۰.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۹۰.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۱۷ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۲۰ دلار آمریکا

لانچ - ترانسپورت

سرویس CIP مبلغ ۱۱۵.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۱۵۶.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۱۷ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۲۰ دلار آمریکا


- لیست هزینه سوئیت -

ورودی سوئیت و یک ساعت اول «یک تخته»مبلغ ۸۵.۰۰۰ تومان هر ساعت ۳۵.۰۰۰ تومان

ورودی سوئیت و یک ساعت اول «دو تخته» ۱۳۰.۰۰۰ تومان و هر ساعت ۵۵.۰۰۰

ورودی سوئیت برای مسافران غیر ایرانی «یک تخته» ۲۲ دلار آمریکا هر ساعت ۵ دلار آمریکا

ورودی سوئیت برای مسافران غیر ایرانی «دو تخته» ۴۰ دلار آمریکا هر ساعت ۹ دلار


- هزینه سالن اجلاس -

تعداد میهمانان ۲۵ نفر و ۴ ساعت اولیه ورودی ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان هر ساعت ۳۰۰.۰۰۰ تومان

میان وعده هر نفر ۲۰.۰۰۰ تومان


- هزینه سالن همایش -

تعداد میهمانان ۸۵ نفر و ۴ ساعت اولیه ورودی ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان هر ساعت ۴۵۰.۰۰۰ تومان

میان وعده هر نفر ۲۰.۰۰۰ تومان


- هزینه ویلچر و خدمات حیوان خانگی -

خدمات ویژه: حیوان خانگی همراه با مسافر ایرانی ۱۵۰.۰۰۰ تومان - همراه با مسافر غیر ایرانی ۲۲ دلار آمریکا

ویلچر: مسافر ایرانی ۱۵۰.۰۰۰ تومان - مسافر غیر ایرانی۲۲ دلار آمریکا

گذرنامه: مسافر ایرانی ۱۰۹.۰۰۰ تومان - مسافر غیر ایرانی ۲۰ دلار آمریکا


  • به تمام هزینه ها ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۴:۱۹