سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]
سی ای پی مهراباد
» خدمات فرودگاهی » جایگاه های تشریفات اختصاصی | CIP Lounge » CIP فرودگاه مهرآباد » تعرفه «قیمت» خدمات CIP فرودگاه مهرآباد

تعرفه «قیمت» خدمات CIP فرودگاه مهرآباد

رزرو تلفنی

- لیست هزینه خدمات CIP و VIP فرودگاه مهرآباد (بزرگسال) -

خدمات کامل (کارت پرواز-لانچ - ترانسپورت)

سرویس CIP مبلغ  ۱۸۰.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۲۴۰.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۳۰ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۳۳ دلار آمریکا

کارت پرواز - ترانسپورت

سرویس CIP مبلغ ۹۰.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۹۰.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۱۰ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۱۰ دلار آمریکا

لانچ

سرویس CIP مبلغ ۹۰.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۱۲۰.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۱۸ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۲۳ دلار آمریکا

لانچ - ترانسپورت

سرویس CIP مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۱۸۰.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۲۳ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۲۵ دلار آمریکا


- لیست هزینه خدمات CIP و VIP فرودگاه مهرآباد (۲ تا ۱۲ سال) -

خدمات کامل (کارت پرواز-لانچ - ترانسپورت)

سرویس CIP مبلغ ۹۰.۰۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۱۲۰.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۱۵ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۱۷ دلار آمریکا

کارت پرواز - ترانسپورت

سرویس CIP مبلغ ۴۵.۶۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۴۵.۶۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۵ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۵ دلار آمریکا

لانچ

سرویس CIP مبلغ ۴۵.۶۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۶۰.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۱۰ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۱۲ دلار آمریکا

لانچ - ترانسپورت

سرویس CIP مبلغ ۷۴.۴۰۰ تومان | سرویس VIP مبلغ ۱۲۰.۰۰۰ تومان

سرویس CIP مسافران غیر ایرانی ۱۳ دلار آمریکا | سرویس VIP مسافران غیر ایرانی ۱۵ دلار آمریکا


- لیست هزینه سوئیت -

ورودی سوئیت و یک ساعت اول مبلغ ۷۵.۰۰۰ تومان هر ساعت ۳۰.۰۰۰ تومان

ورودی سوئیت برای مسافران غیر ایرانی ۲۰ دلار آمریکا هر ساعت ۵ دلار آمریکا


- هزینه سالن اجلاس -

تعداد میهمانان ۲۵ نفر و ۴ ساعت اولیه ورودی ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان هر ساعت ۳۰۰.۰۰۰ تومان

میان وعده هر نفر ۱۵.۰۰۰ تومان


- هزینه سالن همایش -

تعداد میهمانان ۸۵ نفر و ۴ ساعت اولیه ورودی ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان هر ساعت ۴۵۰.۰۰۰ تومان

میان وعده هر نفر ۱۵.۰۰۰ تومان


- هزینه ویلچر و خدمات حیوان خانگی -

خدمات ویژه: حیوان خانگی ۱۲۰.۰۰۰ تومان - ۲۰ دلار آمریکا

ویلچر ۱۲۰.۰۰۰ تومان - ۲۰ دلار آمریکا


  • به تمام هزینه ها ۹% مالیات بر ارزش افزوده و  ۱۰% هزینه کارگزاری اضافه می گردد.


تاریخ بروزرسانی : ۳ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۱۹