تعرفه «قیمت» سرویس بیزینس لانژ Business Lounge فرودگاه امام خمینی

 

هزینه سرویس بیزینس لانژ «همراه با سرویس عبور سریع»

Business Lounge & Fast Track

۲.۹۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۲۹۰.۰۰۰ تومان برای هر مسافر


هزینه سرویس بیزینس لانژ «صرفاً استفاده از لانژ اختصاصی»

Business Lounge

۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۱۵۰.۰۰۰ تومان برای هر مسافر


هزینه سرویس عبور سریع در پرواز خروجی

Departure – Fast Track

۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۱۵۰.۰۰۰ تومان برای هر مسافر


هزینه سرویس عبور سریع در پرواز ورودی

Arrival – Fast Track

۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۲۰۰.۰۰۰ تومان


به قیمتهای فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۴۸